h

Wethouder aan de slag: Sociaal bestuur werkt!

23 november 2015

Wethouder aan de slag: Sociaal bestuur werkt!

Afgelopen maand is er weer een sociale begroting vastgesteld door de gemeenteraad. Maïta van der Mark, inmiddels al 6 jaar SP-wethouder in Diemen. Tijd om eens te vragen waarin de SP het verschil maakt.

Foto: Peter Visser

Waar ligt dit jaar de kracht van de begroting?

De kracht van de begroting van dit jaar en de komende ligt op meerdere vlakken die belangrijk zijn voor de SP. Er gaat dit jaar meer geld om mensen vanuit de bijstand naar werk te begeleiden. Verlaging van de afvalstoffenheffing. Meer verbinding met woningbouwcorporaties om zo de bouw van sociale huurwoningen in Diemen te stimuleren.

Waar ben je het meest trots op?

Het armoedebeleid! Het verruimen van het armoedebeleid was echt een van onze speerpunten. We kunnen nu meer mensen ondersteunen die een laag inkomen hebben uit werk, pensioen of een eigen bedrijf. We hebben namelijk de grens waaronder mensen een aanspraak kunnen doen op bijzondere bijstand verhoogd van 120% naar 130% van de bijstandsnorm.

Aan wat voor maatregelen moeten we dan denken?

Uit onderzoek word duidelijk dat huishoudens onder de 130% van de bijstandsnorm moeite hebben het hoofd boven water te houden. Kosten voor je schoolgaande kind, een huishoudelijk apparaat dat stuk gaat of een tandartsbehandeling die buiten je ziektekostenpakket valt zijn kosten die voor deze groep als een mokerslag aan kan komen.

Wat zijn dan ongeveer de inkomensgrenzen als we het over 130% van de bijzondere bijstand hebben?

Voor een alleenstaande is dat ongeveer  1180 euro  netto in de maand. Voor een gezin is dat 1690 euro netto in de maand. Voor AOW’ers liggen die bedragen iets hoger. Verder zijn er regels over hoeveel spaargeld je mag hebben.

Onder andere door deze maatregelen zien we dat onze inwoners steeds meer meedoen als hun buurten worden opgeknapt en wij in overleg met hen de plannen maken. Zo zorgen we er met zijn allen voor dat Diemen nog socialer wordt!

Reactie toevoegen

U bent hier