h

Agenda

x
woensdag 17 oktober 2018

Kerngroep bijeenkomst 17 oktober

20:00 tot 22:00
't Kruidvat

Binnen de kerngroepen van de SP kunnen leden meedenken en meepraten over uiteenlopende maatschappelijke thema’s.

Problemen worden in kaart gebracht en er wordt vrijuit gediscussieerd over mogelijke oplossingen. Daarbij wordt ook gekeken naar de rol die de politiek in het algemeen en de SP in het bijzonder zou kunnen spelen om die oplossingen te realiseren.
Kerngroepen vormen dan ook een belangrijk klankbord voor afdelingsbestuur - en fractie - om op de hoogte te blijven van wat er onder de kiezers leeft.

U hoeft echt geen "deskundige" te zijn om aan deze kerngroepen deel te nemen. Met een beetje gezond verstand en interesse voor het thema kunt ook u een waardevolle bijdrage leveren aan leerzame discussies en creatieve oplossingen.

x
woensdag 21 november 2018

Algemene Ledenvergadering

20:00 tot 22:00

U bent hier